Kỹ năng phỏng vấn nhân sự

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức cần thiết để giúp người phỏng vấn lựa chọn phương pháp phỏng vấn và lựa chọn nhân viên có hiệu quả. Vào cuối khóa học, học viên sẽ đạt được:

I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn ứng viên thoải mái nhất cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.
  • Có thể sử dụng phương pháp phỏng vấn STAR (có cấu trúc và tựa năng lực) để đánh giá năng lực ứng viên
  • Có thể đọc ngôn ngữ hình thể và phát hiện nói dối nơi ứng viên
  • Phát triển ngân hàng câu hỏi cho các năng lực cần phỏng vấn
  • Chuẩn bị, tiến hành, đúc kết phỏng vấn chuyên nghiệp, thuyết phục
  • Nhận thức rõ hơn và thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho Công ty để thu hút và chọn lựa ứng viên phù hợp cho vị trí cần tuyển

 

II.ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  • Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, chuyên viên, nhân viên nhân sự, trưởng phòng nhân sự…những người có liên quan trong việc tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp.

III.CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này được thực hiện 02 ngày liên tục, với nhiều bài tập trong lớp và trải nghiệm thực tế: diễn vai, bài tập tình huống, thảo luận nhóm và tự đánh giá trong những lần luyện tập/ trải nghiệm.

Giảng viên tạo môi trường thuận lợi, tích cực và cung cấp lời khuyên, phản hồi nhằm định hướng và phát triển năng lực đàm phán, bên cạnh đó, lớp học cũng là cơ hội tương tác các đồng nghiệp và hệ thống hóa các kinh nghiệm hiện tại của người học.

IV.NỘI DUNG CHÍNH

**Ngày 1: LÝ THUYẾT

PHẦN 1: TỔNG QUAN, LÝ THUYẾT VỀ TUYỂN DỤNG

PHẦN 2: CÁC KỸ THUẬT PHỎNG VẤN

PHẦN 3: KỸ THUẬT NÂNG CAO

**Ngày 2: THỰC HÀNH

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ TRƯỚC PHỎNG VẤN

BƯỚC 2: THỰC HÀNH PHỎNG VẤN

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ SAU PHỎNG VẤN

BƯỚC 4: LẬP KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

 

Vui lòng liên hệ với Hotline 1800 190098 của chúng tôi khi muốn tư vấn về khóa học


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng